Antibiotikapolicy

  Antibiotika används för att behandla bakterieinfektioner. Bakterierna skyddar sig genom att utveckla motståndskraft – resistens – mot läkemedlet. Resistensen sprids sedan till andra bakterier. Det innebär att infektioner kommer att bli allt mer svårbehandlade för både djur och människor. Antibiotikaresistens klassas av WHO som det största hotet mot vår folkhälsa.

  På Djursjukhuset Sundsvall har vi ett ansvar för kommande generationer att endast behandla våra djur när infektion föreligger. Vi följer därför den antibiotikapolicy som finns utgiven av Sveriges veterinärförbund. I korthet innebär detta att vi 

   inte behandlar med antibiotika i förebyggande syfte
   enbart använder antibiotika mot bakteriella infektioner som djuret inte kan läka av själv
   använder oss av smalspektriga antibiotika om inte en bakterieodling anvisar att bredare behandling krävs 
   försöker så långt det är möjligt att identifiera bakomliggande orsak hos hundar med återkommande hudinfektioner 
   kompletterar behandling för ytliga infektioner med lokalbehandling med till exempel desinfekterande schampon 

  Vår klinikchef Maria Karlsson är nationellt engagerad i antibiotikafrågor och företräder branschorganisationen Svensk djursjukvård i antibiotikafrågor. Maria har tillsammans med veterinär Ulrika Grönlund föreläst kring antibiotikabehandling i svensk smådjurspraxis. Hon är delförfattare i det dokument om klinisk hantering av hund och katt smittade med bakterier med särskild resistens som kommer att publiceras under 2015. 

  Läs gärna mer om antibiotikaresistens:

  http://www.svf.se/Documents/S%c3%a4llskapet/Initiativ%c3%a4renden/antibi...