Vårdhygien

  Vi arbetar kontinuerligt med förbättrande av våra vårdhygieniska rutiner. Modern djursjukvård förutsätter fungerande vårdhygien för att bryta smittvägar och förhindra uppkomst av vårdrelaterade infektioner. Personalen har återkommande hygienronder med ansvarig hygiensköterska. 

  Vi följer Veterinärförbundets riktlinjer för infektionskontroll. 

  Vår klinikchef Maria Karlsson är nationellt engagerad i hygienfrågor. Hon har föreläst på Vetadagarna om vårdhygien generellt 2013. 2014 föreläste hon om vårdhygien i tandvården tillsammans med hygiensjuksköterska och tandläkare. Maria är delförfattare i dokumentet om infektionskontroll. 

  Läs mer om vårdhygien: 
  SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN

  Rutiner för basal vårdhygien

  Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser 
  och andra smittämnen;