Rehabilitering

    På vår rehabiliteringsavdelning erbjuderspecialutbildad personal rehabilitering i samband med skador och efter operationer men också vid kroniska sjukdomar i leder och muskulatur.

    Vi tar emot patinter via remiss från andra veterinärer samt bedriver frisk vård i förebyggande syfte. Vi tar emot både hundar och katter för rehabilitering med väldigt goda resultat.

    Vi har tillgång till WaterTreadMill, vilket är ett rullband i en vattentank. Denna effektivaoch skonsamma träning sker under ledning av våra kunniga rehab-sköterskor

    Patienterna erbjuds också massage och stretching samt individuellt anpassade träningsprogram där Ni Djurägare under ledning av rehab-sköterskan får lära Er mer om hur Ni på bästa sätt kan träna med Ert djur hemma.