Hältor

  Alla djur kan drabbas av hältor vilket betyder att de, i större eller mindre omfattning, inte kan använda ett eller flera av sina ben normalt. Vanligtvis beror hältan på smärta även om det ofta inte är uppenbart att djuret har ont.

  Hältor kan uppstå av många olika grundorsaker tex olyckor, överansträngningar, ledsjukdomar eller ryggproblem.

  Uppsök veterinär om:

  • Ditt djur råkar ut för en olycka och sedan inte rör sig normalt
  • Ditt djur får sårskador
  • Ditt djur plötsligt börjar halta utan känd orsak
  • Ditt djur vid upprepade tillfällen inte rört sig normalt även om det var lite eller gick över fort varje enskild gång
  • Du har ett ungt djur som haltar

  Tveka aldrig att ringa och fråga oss om du är osäker på om du behöver komma för en undersökning. Vi hjälper dig att avgöra om, och i så fall vilken typ av undersökning, som kan behövas.

  I väntan på veterinärundersökning ska ett djur som haltar vila.
  Katter bör hållas inomhus och hundar bara rastas i koppel på kortare promenader för att inte eventuella skador ska förvärras.