Skendräktighet

    Behandling
    Vid lindriga besvär kan det hjälpa att ge tiken extra motion och försöka hålla igen lite på maten. Har man en tik som ofta blir skendräktig är det bra att göra dessa åtgärder direkt efter löp för att försöka förhindra att problem uppstår. Vissa tikar får dock besvär av sin skendräktighet även om de motioneras väl och medicinsk behandling (som avbryter effekten av det dräktighetsbevarande hormon som ställer till bekymmer) kan vara nödvändig. Tyvärr så är det dock så att problemen ofta tilltar med ökande ålder. Om tiken är mycket besvärad av återkommande skendräktighet kan det därför vara tillrådligt att låta kastrera henne.